Visjon og verdier

​​​​​​​​​​Norsk Heiskontroll er en markedstilpasset og veldrevet organisasjon. Vår visjon og verdier står sterkt og sentralt i strategiarbeidet og danner grunnlaget for vår virksomhet.

​​​​​​​​​​​​​Overordnet forretningside
Vi skal sørge for at alle løfteinnretninger i hele landet er sikre.

Vår Visjon
Vi er navet i bransjen

Våre kjerneverdier
Pålitelig – Presis – Uavhengig

NHK har som formål ved egen organisasjon eller gjennom foretak å:
  • arbeide for sikkerhet ved installasjon, drift, vedlikehold, reparasjon og kontroll av løfteinnretninger gjennom sine landsdekkende tjenester.
  • foreta periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger slik som foreskrevet i plan- og bygningsloven og forskrifter til denne.
  • etter behov og ønske å bistå sentrale myndighetene i sikkerhetsarbeid og regelutforming.
  • bistå kommunene i deres rolle som forvaltningsorgan i byggesaker.
  • holde seg orientert om og delta i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid på området løfteinnretninger.