VINDERTEC

1. Vindturbin- og kraftselskap

Det bygges stadig nye vindparker både på land og offshore. Felles for alle vindturbinene er at de inneholder en rekke løfteinnretninger. For å ivareta sikkerheten er det krav om kontroll før første gangs bruk og videre årlig av en sertifisert sakkyndig virksomhet. I tillegg utsteder vi attest som dokumenterer at løfteinnretningen er sikker i bruk i henhold til gjeldene regelverk.

Vi kan levere kontrollørtjenestene som dekker hele vindparken både på land og offshore. Dette kan typisk være serviceheisene, kran, talje, løst løfteutstyr og sikkerhetsutstyret.

VinderTec har kompetanse og erfaring fra flere vindparker i Norge og kan vise til flere gode referansekunder.