VINDERTEC

VinderTec AS er et selskap i Norsk Heiskontroll-gruppen som leverer sikkerhetskontrolltjenester på heis, kran og løfteutstyr i henhold til gjeldene regler fra Arbeidstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet (Norsok R003)
VinderTec AS er en godkjent sakkyndig virksomhet,
uavhengig kategori A med sertifiseringsnummer. SV-183
VinderTec –
Pålitelig. Sikkerhet. Presisjon.

Kontrolltjenester