VINDERTEC

2. Skipsdesigner, verft og rederi

For skipsdesignere er byggespesifikasjonen en viktig del av et nytt skipsdesign. Vi bistår våre kunder med å sikre at spesifikasjonene er de rette for heiser og løfteinnretninger

Vi leverer designverifikasjon av heis og løfteinnretninger og videre kontroll ved installasjon og kan utstede sertifikater i henhold til gjeldene regelverk

For verft er det førstgangssertifisering ombord som er viktig, slik at heis og løfteinnretninger har sertifikater i henhold til gjeldene regelverk når fartøyet leveres fra verftet. Dette kan også være viktig ved ombygging.

Vi kontrollerer heis og løfteinnretninger på de fleste bil- og passasjerfergene i fart langs norskekysten, passasjerskip i fart mellom norske og utenlandske havner samt norske skip som anløper norske havner. i tillegg kommer offshorefartøy og fartøy brukt i bla oppdrettsvirksomheter

Vi har den største kompetansen på heiser i Norge. For kraner og løfteinnretninger har vi personell med A-1 og B-1 godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet

På skip er det krav om førstegangssertifisering og årlig kontroll av løfteinnretninger fastsatt av Sjøfartsdirektoratet. i tillegg er dette et krav i ILO-konvensjonen og i de fleste flaggstatskravene.

Kontrolltjenester for skipsdesigner, verft og rederi