HEISKONTROLLEN

Kontrolltjenester for engineering- og offshoreselskap

Tjenestene våre omfatter følgende:
  • Rådgivning og bistand til spesifikasjoner for løfteinnretninger og heiser
  • 3.parts designverifikasjoner for kraner og Teksnisk Kontrollorgan (TKO) for heis på offshore innretninger
  • Førstegangssertifisering av kraner og heis offshore
  • Årlig kontroll av kraner og heis offshore
  • Ekstra kontroll ved ombygging