HEISKONTROLLEN

Kontrolltjenester for skipsdesigner, verft og rederi

Tjenestene våre omfatter følgende:
  • Rådgiving og bistand til spesifkajsoner for løfteinnretninger og heiser
  • 3 parts design verifikajsoner for kraner og TKO for heiser på skip
  • Førstegangs sertifisering av kraner og heiser på skip
  • Årlig kontroll av kraner og heiser på skip
  • Ekstra kontroll ved ombygging osv