HEISKONTROLLEN

Kontrolltjenester for vindturbin- og kraftselskap

Tjenestene omfatter følgende
  • Kontroll før førstegangs bruk
  • Årlig kontroll
  • Kontroll ved ombygging
  • Rådgivning