HEISKONTROLLEN

Kontrolltjenester

Periodisk sikkerhetskontroll av heis og andre løfteinnretninger

Eieren er ansvarlig for at løfteinnretningen som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig og at det blir gjennomført sikkerhetskontroll. Heiskontrollen er bemyndiget til å utføre periodisk sikkerhetskontroll av heis og rulletrapper. Vi har sikkerhetskontrollører rundt om i hele landet med spisskompetanse på alle type heiser som gjennomfører kontroller etter standard sjekklister. Dette gir deg den tryggheten brukerne av heisen trenger!

Kontrolltjenester gjelder

PERSONHEIS

LØFTEBORD FOR PERSONTRANSPORT

BILHEISER OG LØFTEPLATTFORMER
FOR BILER MED TILGJENGELIGHET
FOR PERSONER

LØFTEBORD FOR VARETRANSPORT
SOM BRYTER ETASJESKILLER

LØFTEPLATTFORM

TRAPPEHEIS

RULLETRAPP/RULLENDE FORTAU

VAREHEISER OG SMÅHEISER

Hvor ofte skal heisen sikkerhetskontrolleres?
Sikkerhetskontroll skal i henhold til Byggteknisk forskrift (TEK) utføres minst hvert annet år når løfteinnretningen er i drift, derav navnet Periodisk sikkerhetskontroll. Se også administrative bestemmelser og ansvar for dette i TEK, §16-1

Vi holder orden på når heisen skal kontrolleres
Eier må i utgangspunktet selv følge med og avtale tid for kontrollen slik at løfteinnretningen blir kontrollert og at eventuelle feil og mangler blir utbedret. Som kunde hos Heiskontrollen holder vi orden på kontrolltidspunkt for deg. Vi har etablert elektroniske tjenester slik at vi holder rede på når periodisk sikkerhetskontroll av den enkelte heis skal gjennomføres. Dette er en tjeneste som letter oppfølgingen av eieransvaret, og eier (eller en utnevnt forvalter) kan ved å logge seg inn på Min Side ha full oversikt over sine heiser.

Krav til den som kontrollerer
Alle våre kontrollører er godkjente som sikkerhetskontrollører på grunnlag av de kvalifikasjonskrav som Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har fastsatt. Godkjenningen må fornyes hvert annet år, og krever at det er gjennomført årlige obligatoriske kurs. Kravene er beskrevet i TEK, §16-2.

Rapport etter sikkerhetskontroll
Etter utført sikkerhetskontroll, utarbeider vi en rapport hvor eventuelle feil og mangler beskrives i henhold til gjeldende standarder og forskrifter for løfteinnretningen. Så snart kontrollen er utført og rapporten er klar, sendes det melding til eier om at rapporten er tilgjengelig på Min side. I tillegg kan du som eier gi din servicepartner tillatelse til å se rapporten og be de om å komme med tilbud på utbedring av evt. feil og mangler.

Er du eier av ny heis?
Spar deg for mye bryderi og kostnader ved å ta sikkerhetskontroll av din heis i forkant av ettårsbefaring av nybygg. Denne kontrollen vil avdekke eventuelle mangler og feil på heisen som normalt sett dukker opp på første periodiske sikkerhetskontroll to år etter innflytting. Rapporten fra sikkerhetskontrollen sendes til deg som eier av heisen og kan være nyttig underlag på ettårsbefaringen og for å påberope deg en eventuell reklamasjonsrett.