HEISKONTROLLEN

Organisasjon og ledelse

Norsk Heiskontroll er organisert som følger:

Norsk Heiskontroll AS er morselskap til heleide datterselskaper som leverer sikkerhetskontrolltjenester. Selskapet leverer konserntjenester som administrasjon, kvalitetssystemer osv.

Heiskontrollen AS foretar sikkerhetskontroll av løfteinnretninger som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) slik som foreskrevet i Plan og bygningsloven og forskrifter til denne (TEK) og som Teknisk Kontrollorgan (TKO).

VinderTec AS leverer sakkyndig kontrolltjenester til kunder med løfteinnretninger og løfteutstyr underlagt lover, forskrifter og rammebetingelser satt av Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Stiftelsen Norsk Heiskontroll (NHK) eier morselskapet i NHK-konsernet og er holdingstiftelse for NHK-konsernet.

 

Styret er det samme i alle 4 selskapene​

Asle Strand, Styreleder (KS)
Laila Marie Bendiksen (NBEF)
Per Arne Jensen Salo (EL & IT Forbundet)
Ben Gjerland (HLF)
Margrethe Mikkelsen (Ansatte)
Bengt Fagernes (Ansatte)

Ledergruppene i Konsern (Norsk Heiskontroll AS med døtre)

Tony André Håvelsrud, Adm. Direktør Norsk Heiskontroll AS
Feride Emel Bærø, Økonomisjef, Norsk Heiskontroll AS
Glenn Skjæret, Kvalitetssjef, Norsk Heiskontroll AS
Nina Leegaard, Markedssjef, Norsk Heiskontroll AS
Solveig Buset, Digitalsjef, Norsk Heiskontroll AS
Frode Magnussen, Teknisk sjef, Heiskontrollen AS
Lars-Ivar Larssen, Produksjonssjef, Heiskontrollen AS
Jan Thore Lygren, Teknisk sjef, VinderTec AS