HEISKONTROLLEN

Organisasjon og ledelse

Norsk Heiskontroll er organisert som følger:

Stiftelsen Norsk Heiskontroll (NHK) er holdingstiftelse for NHK-konsernet som består av NHK og foretak som NHK direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse over.

Norsk Heiskontroll AS er morselskap til heleide datterselskaper som leverer sikkerhetskontrolltjenester. Selskapet leverer konserntjenester som administrasjon, kvalitetssystemer osv.

Heiskontrollen AS foretar sikkerhetskontroll av løfteinnretninger som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) slik som foreskrevet i Plan og bygningsloven og forskrifter til denne (TEK) og som Teknisk Kontrollorgan (TKO).

VinderTec AS leverer sakkyndig kontrolltjenester til kunder med løfteinnretninger og løfteutstyr underlagt lover, forskrifter og rammebetingelser satt av Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Stiftelsen Norsk Heiskontroll (NHK) eier morselskapet i NHK-konsernet.

 

Styret er det samme i alle 4 selskapene​

Asle Strand, Styreleder (KS)
Laila Marie Bendiksen (NBEF)
Per Arne Jensen Salo (EL & IT Forbundet)
Lars Erik Lundgaard (NELFO)
Gunnar Aalde
Margrethe Mikkelsen(Ansatte)
Thor Bjørn Bye(Ansatte)

Ledergruppene i Konsern (Norsk Heiskontroll AS med døtre)

Tony André Håvelsrud, Adm. Direktør Norsk Heiskontroll AS
Feride Emel Bærø, Administrasjonssjef, Norsk Heiskontroll AS
Glenn Skjæret, Kvalitetssjef, Norsk Heiskontroll AS
Solveig Buset, Digitalansvarlig, Norsk Heiskontroll AS
Frode Magnussen, Teknisk sjef og Markedssjef, Heiskontrollen AS
Lars-Ivar Larssen, Produksjonssjef, Heiskontrollen AS
Nina Leegaard, Forretningsutvikler, VinderTec AS