Om oss

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er vi som leverer kontrolltjenester på alle typer løfteinnretninger i hele Norge.
Pålitelig, presis og uavhengig – siden 1987.

​​​​​​​​​​​Stiftelsen Norsk Heiskontroll (NHK) er en selveiende stiftelse uten økonomisk erverv som formål. Stiftelsen ble formelt opprettet 1. august 1987 som et uavhengig kontrollorgan og har siden drevet landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger, som heis, rulletrapper, rullende fortau, trappeheiser og løfteplattformer for funksjonshemmede.

Fra 1. januar 2017 ble kontrollaktivitetene organisert i det heleid NHK-konsernet der Norsk Heiskontroll AS er morselskap til datterselskapene Heiskontrollen AS og VinderTec AS. Vi er lokalisert med hovedkontor er i Oslo og regionskontor i Bodø, Trondheim, Bergen, Skien og Hamar. Våre sikkerhetskontrollører er bosatt i hele Norge, noe som gir nærhet til våre kunder.

​Våre viktigste oppgaver​
 • periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger
 • kontroll, som teknisk kontrollorgan, av nye heisanlegg
 • kontroll av heiser som har gjennomgått større reparasjoner og endringer/ombygginger
 • kontroll av andre nye løfteinnretninger samt løfteinnretninger som har gjennomgått større ​​reparasjoner  eller endringer
 • kontroll av heiser om bord i skip i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrifter, både kontroll av nyanlegg og periodisk kontroll
 • bistand til sentrale og kommunale myndigheter
 • gransking av ulykker herunder kontroll av løfteinnretninger etter ulykker
 • nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid
 • deltakelse i EUs arbeidsgruppe for tekniske kontrollorgan
 • informasjon til heiseiere, heisinstallatører m.fl.
Fakta
 • Akkreditert og uavhengig sikkerhetskontrollorgan som siden 1987 har drevet systematisk arbeid for sikkerheten på løfteinnretninger
 • Landets største organisasjon innen sikkerhet på heis og andre løfteinnretninger
 • Gir bistand til sentrale og kommunale myndigheter
 • Våre kontrollører har den bredeste erfaringen innen kontroll av heis og løfteinnretninger
 • Kompetansesenter og informasjonskanal innen aktuelt regelverk
 • Våre kontrollører er godkjente sikkerhetskontrollører og blir regelmessig kurset
 • Gransker ulykker og utfører kontroll av løfteinnretninger etter ulykker
 • Våre kontrollører er faglærte og har detaljkunnskap om ulike typer løfteinnretninger
 • Deltar med eksperter i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid
 • Våre kontrollører har hovedfokus på at bruk av løfteinnretninger ikke skal medføre personskade