HEISKONTROLLEN

3. Offentlig bygg

Enten det er staten, kommune eller fylkeskommune som eier bygningen, så er det gjerne en rektor, vaktmester, driftssjef, teknisk sjef eller ekstern konsulent/forvalter som er satt til å følge opp drift og vedlikehold av heiser og andre løfteinnretninger. Uavhengig om dere benyttet interne ressurser eller eksterne drifts- og vedlikeholdstjenester, så er vi opptatt av tett dialog og gjør vårt beste for å imøtekomme våre kunders ulike behov.

Kontrolltjenester for offentlig bygg
Kontrolltjenester gjelder

PERSONHEIS

RULLETRAPP/RULLENDE FORTAU

VAREHEISER OG SMÅHEISER

LØFTEPLATTFORM

TRAPPEHEIS

​Hvilket ansvar har jeg som heiseier?
Husk at du både må sørge for service (ettersyn) og periodisk sikkerhetskontroller på alle type heiser og løfteinnretninger. I følge Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) § 16.1 og 16.6 har heiseier ansvar for at:

– alle nye og eksisterende løfteinnretninger er registrert i Nireg (nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger)

– anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig

– det utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og sikkerhetskontroll med anlegget

– vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell og at sikkerhetskontroll gjennomføres av bemyndiget sikkerhetskontrollorgan.​​

Vi hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav
Staten, kommuner og fylkeskommuner har krav til kostnadseffektiv administrasjon og bærekraftige bygg. Dette betyr gjerne oppgraderinger og god forvaltning av eksisterende bygninger. Herunder ligger det et ansvar i å sikre at heiser og andre løfteinnretninger er forsvarlig for brukerne. Dette sikres på best måte ved utføring av lovpålagt periodisk sikkerhetskontroll.

Norsk Heiskontroll tar seg av alle forhold rundt kontroll og oppfølging av heiseiers plikter i forhold til reglene for periodisk sikkerhetskontroll og i forhold til Nireg (Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger). Våre dyktige faglærte og godkjente sikkerhetskontrollører jobber etter veletablerte rutiner og kvalitetssystemer som forenkler din administrasjon og som kan fungere som et supplement til deres HMS-system. Husk at ved skifte av eier og når installasjonen tas permanent ut av drift, skal eier selv melde ifra om dette til kommunen og Nireg.​​

Min side
Alle våre kunder får tilgang til Min side hvor man har komplett informasjon om alle sine løfteinnretninger. Hver enkel løfteinnretning som er registrert i portalen blir fulgt opp av oss, slik at periodisk sikkerhetskontroll blir gjennomført i henhold til myndighetenes krav. På Min side kan du også gi din servicepartner tilgang til kontrollrapportene og sende de forespørsel om utbedring av evt. feil og mangler.​

Registrer deg som bruker av Min Side

Nyttig informasjon

Link