OBOS – Rammeavtale
Periodisk sikkerhetskontroll av heis

OBOS har inngått landsdekkende rammeavtale med Heiskontrollen AS, et datterselskap av Norsk Heiskontroll som sikrer gjennomføring av den lovpålagte heiskontrollen annet hvert år.
Norsk Heiskontroll ble etablert i 1987 og leverer nå kontrolltjenester også til Boligselskap i Oslo kommune.

Ved  å bytte til  Heiskontrollen AS får Boligselskapet tilgang til  kundeportalen Min Side som gir mulighet for god samhandling med sitt servicefirma.
Min Side gir deg blant annet:

 • God oversikt over heiser og kontrollrapporter.
 • Feil og mangler som fremkommer i kontrollrapportene vises med alvorlighetsgrader.
 • Bildedokumentasjon av enkelte feil og mangler.
 • Mulighet for avvikshåndtering av feil og mangler i rapportene.
 • Mulighet for samarbeid og dialog mellom styret og servicefirma.
 • Loggføring av oppfølging og lukking av de enkelte avvikene i rapportene.
 • Enkel administrasjon av brukere.

Ved at Boligselskapet tar i bruk mulighetene for samhandling på Min Side, kan servicefirmaet jobbe mer effektivt med utbedring av feil og mangler.
Dette kan igjen bidra til en lavere totalkostnad på heis.

Rammeavtalen inneholder:
Heiskontrollen AS bidrar med å oppfylle myndighetenes krav og gjennomfører kontroll i henhold til lover, standarder og forskrifter.
Sikkerhetskontroll er lovpålagt og kommer i tillegg til en service/vedlikeholdsavtale med servicefirma.

Hvordan inngå avtalen:

Boligselskapet må sende følgende informasjon til kundeservice@nhk.no

 • Navn på boligselskap
 • Selskapsnr. i OBOS
 • Organisasjonsnummer
 • Boligselskapets adresse
 • Styrets kontaktperson
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Servicefirma – dagens leverandør
 • Dagens leverandør av sikkerhetskontroll
 • Liste over hvilke løfteinnretninger avtalen skal inneholde – feks.:
  – Heis 1 | Blokk B | evt. NINR/OHK-nr.
  – Heis 2 | Oppgang 12A | evt. NINR/OHK-nr.
  – etc…..

Etter at Boligselskapet har oversendt informasjonen over, vil Heiskontrollen AS:

 • Bekrefte mottak av epost i løpet av 48 timer.
 • Oversende en avtale til Boligselskapet som sikrer de nye betingelsene.
 • Varsle dagens leverandør og informere NIREG (Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger) om avtaleendringen

Etter avtaleinngåelse, vil Heiskontrollen AS holde oversikt over kontrolltidspunkt og sørger for at sikkerhetskontroll gjennomføres ihht. lovverket.
I forkant av kontrollen varsles kontaktperson i Boligselskapet.

Våre medarbeidere på Kundeservice veileder og hjelper gjerne våre kunder ved behov!

Kundeservice@nhk.no  |  22 18 45 80

Heiskontrollen -
Pålitelig. Sikkerhet. Presisjon - siden 1987