HEISKONTROLLEN

Kontrolltjenester

Kontroll etter ulykker

​​​​​​​​​​​​I forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK) er det fastsatt hvordan ulykker skal innrapporteres. Eier skal umiddelbart melde ulykker og hendelser til kommunen og sikkerhetskontrollorgan. Sikkerhetskontrollorgan skal innrapportere ulykker og hendelser til nasjonalt installasjonsregister. ​

Norsk Heiskontroll gransker og gjennomfører kontroller etter ulykker
Som sikkerhetskontrollorgan (SKO) er Norsk Heiskontroll forpliktet til å innrapportere alle ulykker og hendelser som vi er kjent med til nasjonalt installasjonsregister (§ 16-1, d)​. Alle innrapporterte saker er offentlig tilgjengelig, men anonymiseres. Selv om det i lovverket er fastsatt at det skal innrapporteres om ulykker og hendelser, så vet vi desverre at det finnes hendelser som aldri blir innrapportert. Vi oppfordrer likevel stadig våre kunder om å følge opp om dette kravet, da alle type hendelser og ulykker bidrar til at vi kan jobbe enda mer systematisk med sikkerheten på løfteinnretninger.

Det er viktig å huske på at løfteinnretning ikke skal tas i bruk etter ulykke før sikkerhetskontrollorgan har foretatt kontroll og kommunen har gitt driftstillatelse.​

Fakta
  • Akkreditert og uavhengig sikkerhetskontrollorgan som siden 1987 har drevet systematisk arbeid for sikkerheten på løfteinnretninger
  • Gir bistand til sentrale og kommunale myndigheter
  • Kompetansesenter og informasjonskanal innen aktuelt regelverk
  • Gransker ulykker og utfører kontroll av løfteinnretninger etter ulykker
  • Våre kontrollører har hovedfokus på at bruk av løfteinnretninger ikke skal medføre personskade