HEISKONTROLLEN

Kontroll etter ombygging

Modernisering av enheten kan gi gevinst i form av økt sikkerhet og lavere driftskostnader.

Gamle heiser og rulletrapper som brukes mye utsettes etterhvert for slitasje og fører med seg høye driftsutgifter på grunn av mange og gjentakende feil og mangler. Risiko for driftstans og ulykker er også økende.  ​

Krav til kontroll

I følge TEK 10, så stilles det krav til at løfteinnretning ikke skal tas i bruk etter ombygging eller flytting før sikkerhetskontrollorgan har foretatt kontroll og kommunen har gitt driftstillatelse.​ Norsk Heiskontroll utfører kontroll etter ombygging slik at heiseier skal være trygg på at moderniseringen/ombyggingen er utført på en slik måte at heisen er trygg og sikker for fremtidig drift.

Eksempler på modernisering og ombygging som utløser krav om kontroll

  • Endring av dørlåser
  • Større vektendring av kupé (f.eks. som følge av nytt interiør)
  • Utskifting av styringssystemer​
  • Utskifting av maskin aggregat

Graden av modernisering avgjør hvor omfattende en kontroll etter ombygging vil være.​