HEISKONTROLLEN

1. Installasjon- og serviceselskap

Norsk Heiskontroll er godkjent teknisk kontrollorgan, og gjennomfører årlig mer enn 1500 sluttkontroller på nye løfteinnretninger som er underlagt heisdirektivet og maskin-direktivet. I tillegg tilbyr vi internkontroller etter produsentens beskrivelser og kurs til heisleverandører i hele landet.

Kontrolltjenester for installasjon- og serviceselskap

Norsk Heiskontroll har faglærte og godkjente sikkerhetskontrollører med bakgrunn fra montering av ulike typer løfteinnretninger.​ Vi utfører alle kontroller i henhold til leverandørens beskrivelser og etter nasjonale forskrifter. Vi garanterer grundig dokumentasjonsbehandling, samsvarsvurderinger og sluttkontroll av nye løfteinnretninger og bidrar dermed til lavere garantikostnader for leverandører. I tillegg tilbyr vi også internkontroller etter produsentens beskrivelser.​

Min Side

Bestilling av kontroll og registrering av nye løfteinnretninger
Alle leverandører som er registrert hos oss har tilgang til Min side hvor dere enkelt kan legge inn bestilling av sluttkontroller og registrere inn nye løfteinnretningen som er underlagt krav om periodisk sikkerhetskontroll. ​

Service og ettersyn​
​I følge TEK så er eier av heis og løfteinnretning ansvarlig for at det utføres lovpålagt periodisk sikkerhetskontroll og at det gjøres service og ettersyn av innretningen. Norsk Heiskontroll er et uavhengig tredjeparts kontrollorgan som utfører lovpålagt periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger. Et servicefirma som utfører ettersyn på løfteinnretningen for en kunde, kan på Min Side følge opp kunden i etterkant av en periodisk sikkerhetskontroll.

På Min side finner dere også mer informasjon om regelverk knyttet til sikring av løfteinnretninger og vi oppfordrer alle våre samarbeidspartnere om bruke Min side aktivt.​ ​​

Tilgang til Min Side på mobil/tablet:

web.nhk.no/iph/ (Logg deg på med samme brukernavn og passord som du har fått tildelt til Min side.) ​

 

Kurs og informasjon

Norsk Heiskontroll har fokus på sikkerhet og jobber systematisk for å heve kompetansen hos heisleverandører. Gjennom aktiv deltakelse i ulike arbeidsgrupper innen nasjonalt og internasjonalt standardiseringarbeid så tilegner vi oss førstehåndsinformasjon som berører vårt fagfelt. Vi bruker også mye tid på oversettelse av regelverk og standarder og er en foretrukken diskusjonspartner og rådgiver overfor nasjonale myndigheter.

Alle våre kunder og samarbeidspartnere skal dra nytte av den kunnskapen vi tilegner oss igjennom dette arbeidet, og gjennom vår kursvirksomhet og informasjonsformidling bidrar vi aktivt til kompetanseheving hos heisleverandører og ettersynsfirma og dermed økt sikkerhet innen heisbransjen.

Vår erfaring, kompetanse og verdier gjør Norsk Heiskontroll til din foretrukne samarbeidspartner. ​Kontakt oss.​