Heiskontrollen foretar sikkerhetskontroll av løfteinnretninger som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) og som Teknisk Kontrollorgan (TKO).
Dette i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til denne (TEK).
Heiskontrollen -
Pålitelig. Presis. Uavhengig - siden 1987

Kontrolltjenester