Heiskontrollen foretar sikkerhetskontroll av løfteinnretninger som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) og som Teknisk Kontrollorgan (TKO).

Dette i henhold til Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter:

  • Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heis. (Heisdirektivet)
  • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (Maskindirektivet)
Heiskontrollen -
Pålitelig. Presis. Uavhengig - siden 1987

Kontrolltjenester