HEISKONTROLLEN

2. Forretnings-, nærings- og industribygg

Heiskontrollen er som ditt sikkerhetkontrollorgan opptatt av tett dialog. Vi er fleksible og gjør vårt beste for å imøtekomme våre kunders ulike behov. Det er gjerne driftssjef, teknisk sjef eller ekstern konsulent/forvalter som er satt til å følge opp drift og vedlikehold av heis og andre løfteinnretninger. Vi har rutiner og systemer som forenkler din administrasjon og som fungerer som et supplement til deres HMS-system, slik at dine plikter i forhold til heiseiers ansvar oppfylles.

Kontrolltjenester for Forretnings–, nærings–,
og industribygg
Kontrolltjenester gjelder

PERSONHEIS

LØFTEBORD MED PERSONHEIS

BILHEISER OG LØFTEPLATTFORMER
FOR BILER MED TILGJENGELIGHET
FOR PERSONER

LØFTEBORD FOR VARETRANSPORT
SOM BRYTER ETASJESKILLER

LØFTEPLATTFORM

TRAPPEHEIS

RULLETRAPP/RULLENDE FORTAU

VAREHEISER OG SMÅHEISER

Hvilket ansvar har jeg som heiseier?
Husk at du både må sørge for service (ettersyn) og periodisk sikkerhetskontroll på alle type heiser og løfteinnretninger. I følge Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 10) § 16.1 og 16.6 har heiseier ansvar for at:

  • alle nye og eksisterende løfteinnretninger er registrert i Nireg (nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger)
  • anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig
  • det utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og sikkerhetskontroll med anlegget
  • vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell
  • sikkerhetskontroll gjennomføres av bemyndiget sikkerhetskontrollorgan.

Vi hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav
Heiskontrollen er landets største og akkrediterte sikkerhetskontrollorgan som utfører periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger.  For deg som heiseier vil Heiskontrollen ta seg av alle forhold rundt kontroll og oppfølging av heiseiers plikter i forhold til reglene for periodisk sikkerhetskontroll og i forhold til Nireg (Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger). Husk at ved skifte av eier og når installasjonen tas permanent ut av drift, skal eier selv melde ifra om dette til kommunen og Nireg.

Min side
Våre kunder får tilgang til Min side hvor man har komplett informasjon om alle sine løfteinnretninger. Hver enkelt​ løfteinnretning som er registrert i portalen blir fulgt opp av oss, slik at periodisk sikkerhetskontroll blir gjennomført i henhold til myndighetenes krav. I tillegg kan du gi din servicepartner tilgang til kontrollrapportene.

La Heiskontrollen være din sikkerhetskontrollør på heis!
Pålitelig, presis og uavhengig – siden 1987

Ta kontakt med Kundeservice for mer informasjon til tilgang til Min Side: kundeservice@nhk.no eller telefon 22 18 45 80.

Nyttig informasjon

Link