VINDERTEC

3. Engineering og offshoreselskap

VinderTec AS levere sakkyndig tjenester til offshore segmentet. Offshore er det krav om førstegangssertifisering og til årlig kontroll av løfte innretninger. Dette gjelder for både offshoreskip og offshoreinstallasjoner. Kravene som er gjeldene fra Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet dekker offshorefartøy, flyttbare innretninger, permanente installerte flytende innretninger samt bunnfaste permanente innretninger.

Våre tjenester innen offshoresegmentet dekker førstegangskontroll, ombyggingskontroll og årlig kontroll på heiser og de fleste løfteinnretninger offshore.​