HEISKONTROLLEN

1. Borettslag/sameie

Er du heiseier i et borettslag eller sameie? Heiskontrollen gjennomfører årlig flere tusen kontroller av heis og andre type løfteinretninger i sameier og borettslag i hele landet. Det er ofte styreleder eller styremedlem, vaktmester eller en ekstern forvalter som får ansvaret å følge opp​ heisen. Våre kontrollører er opptatt av å være tett på eierne og ha god dialog med den som er utpekt til å forvalte heisen. Vår oppgave er å kontrollere at din heis er trygg for daglig bruk. Denne kontrollen er lovpålagt og må ikke forveksles med ettersyn og vedlikeholdsarbeid som ditt servicefirma utfører.

Kontrolltjenester for borettslag/sameie
Kontrolltjenester gjelder

PERSONHEIS

TRAPPEHEIS

Hvilket ansvar har jeg som heiseier?
Husk at du både må sørge for service (ettersyn) og periodisk sikkerhetskontroll på alle type heiser og løfteinnretninger. I følge Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 17) § 16.1 og 16.6 har heiseier ansvar for at:

  • alle nye og eksisterende løfteinnretninger er registrert i Nireg (nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger)
  • anlegg som er i bruk er sikkerhetsmessig forsvarlig
  • det utføres vedlikehold, ettersyn, nødvendige reparasjoner og sikkerhetskontroll med anlegget
  • vedlikehold og ettersyn utføres av fagkyndig personell
  • sikkerhetskontroll gjennomføres av bemyndiget sikkerhetskontrollorgan.

Vi hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav
Heiskontrollen er landets største og akkrediterte sikkerhetskontrollorgan som utfører periodisk sikkerhetskontroll av løfteinnretninger. Vi har fokus på at din heis skal være sikker i drift for brukerne. For deg som heiseier vil Heiskontrollen ta seg av alle forhold rundt kontroll og oppfølging av heiseiers plikter i forhold til reglene for periodisk sikkerhetskontroll og i forhold til Nireg (Nasjonalt installasjonsregister for løfteinnretninger). Husk at ved skifte av eier og når installasjonen tas permanent ut av drift, skal eier selv melde ifra om dette til kommunen og Nireg. ​

Er du eier av ny heis?​ Spar deg for mye bryderi og kostander!
Vi tilbyr sikkerhetskontroller på heiser i forkant av ettårsbefaring av nybygg. Denne kontrollen vil avdekke eventuelle mangler og feil på heisen som normalt sett dukker opp på første periodiske kontroll to år etter innflytting. Rapporten fra sikkerhetskontrollen sendes til deg som eier av heisen og kan være nyttig underlag på ettårsbefaringen og for å påberope seg en eventuell reklamasjonsrett. Neste periodiske kontroll vil da bli gjennomført to år etter denne kontrollen.​

Min Side
Våre kunder får tilgang til Min side hvor man har komplett informasjon om alle sine løfteinnretninger. Hver enkelt løfteinnretning som er registrert i portalen blir fulgt opp av oss, slik at periodisk sikkerhetskontroll blir gjennomført i henhold til myndighetenes krav. I tillegg kan du gi din servicepartner tilgang til kontrollrapportene og dere kan loggføre lukking av eventuelle avvik etter kontrollen gjennom tjenesten avvikshåndtering som er integrert løsning i portalen.

Pålitelig. Presis. Uavhengig   – siden 1987!

​​​​Ta kontakt med Kundeservice for informasjon og tilgang til Min Side: kundeservice@nhk.no eller telefon: 22184580.

Nyttig informasjon

Link