Norsk Heiskontroll
NHK

Norges ledende leverandør av kontroll
– og sikkerhetstjenester.

Norsk Heiskontroll NHK er spesielt opptatt av sikkerhet og trygghet for eiere av løfteinnretninger og arbeidsutstyr. Gjennom Heiskontrollen og Vindertec skal vi alltid opptre med profesjonalitet, spisskompetanse og integritet i møte med våre kunder.

Det finnes bare
én meter

Enheten for lengde er meter, definert av avstanden, ved 0 °, mellom aksene for de to sentrale linjene merket på bar platina iridium holdt på  Det internasjonale byrået for mål og vekt i Paris. Dette er den erklærte, internasjonale prototype for meter.

Norge har som ett av mange land undertegnet meterkonvensjonen. Den ble ratifisert ved kongelig resolusjon av 5. mai 1875. I 1896 ble norges første registrerte heisanlegg kjørt i gang i Kristiania. Metermålet har derfor vært en sentral enhet av stor betydning for alle heiser montert i Norge. Metermålet benyttes til en rekke kontrollmålinger for å avdekke feil, mangler og risikoaspekter ved alle ulike løfteinnretninger i Norge. Å måle i seg selv er ikke det vanskelige, men å vite med nøyaktighet hvor de ulike mål skal tas. Dette vet vi bedre enn de fleste som det ledende selskap i Norge innen alle typer heiskontroller.

VI LEVERER TJENESTER
PÅ FASTLANDET

OG OFFSHORE

Gjennom selskapene
Heiskontrollen og

VinderTec.

Heiskontrollen foretar sikkerhetskontroll av løfteinnretninger som Sikkerhetskontrollorgan (SKO) og som Teknisk Kontrollorgan (TKO).

Dette i henhold til Plan- og bygningsloven og forskrifter til denne (TEK).

Det finnes bare
ett kilo

Et kilogram er siden 1889 definert som massen til en bestemt mengde platinum-iridium, som blir oppbevart i Pavillon de Breteuil hos Det internasjonale byrået for mål og vekt (Bureau International des Poids et Mesures) ved Paris. Dette loddet kalles det Internasjonale Prototype Kilogram (IPK). Kilogram er den eneste grunnenheten som er definert gjennom en prototype og ikke ved hjelp av en fysisk konstant.

Wire montert på en heis skal riktig beregnet tåle 12 ganger den belastning som den utsettes for. Hvis heisen veier 1000 kilo, tåler wirene 12 000 kilo. Det er imidlertid heisstolens areal som avgjør hvor mye last i kilo man kan ta med seg i et løft, og det er overlastsikringen som passer på at man ikke får løftet mer enn tillatt. Vår oppgave er alltid å påse at sikkerheten til ulike løfteinnretninger er så betryggende at bruken ikke vil medføre personskade.

Eier er ansvarlig for at anlegget er i driftssikker stand. Det innbefatter blant annet at det utføres periodisk sikkerhetskontroll hvert andre år.

VinderTec AS leverer sakkyndig kontrolltjenester til  kunder med løfteinnretninger og løfteutstyr underlagt lover, forskrifter og rammebetingelser satt av Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet.

Det finnes bare
en sirkel

π ≈ 3.1415 9265 3589 7932 3846 2643 3832 7950 2884 1971 6939 9375 1058 2097 4944 5923 0781 6406 2862 0899 8628 0348 2534 2117 0679 8214 8086 5132 8230 6647 0938 4460 9550 5822 3172 5359 4081 2848 1117 4502 8410 2701 9385 2110 5559 6446 2294 8954 9303 8196 4428 8109 7566 5933 4461 2847 5648 2337 8678 3165 2712 0190 9145 6485 6692 3460 3486 1045 4326 6482 1339 3607 2602 4914 1273 7245 8700 6606 3155 8817 4881 5209 2096 2829 2540 9171 5364 3678 9259 0360 0113 3053 0548 8204 6652 1384 1469 5194 1511 6094 3305 7270 3657 5959 1953 0921 8611 7381 9326 1179 3105 1185 4807 4462 3799 6274 9567 3518 8575 2724 8912 2793 8183 0119 4912 9833 6733 6244 0656 6430 8602

Trinser og taljespill var de første løfteredskaper langt tilbake i tid, og har i nyere tid utviklet seg til motordrevne tromler, drivskiver og løpeskiver hvor alt fra en til åtte bærevaiere er sentrale i selve løftet. Det kreves ekstraordinær kompetanse og presisjon om man skal vurdere slitasje på ulike hjul, eller finne kritiske brudd på wire.

Ikke uten grunn at vi prefereres ved kontrolltjenester både på land og til vanns – hos selskap med arbeidsutstyr og løfteinnretninger underlagt lover, forskrifter og rammebetingelser satt av Direktoratet for Byggkvalitet, Sjøfartsdirektoratet, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. ​